เครื่อข่ายวิทยุจังหวัดบุรีรัมย์

สถานีวิทยุกระจายเสียงออนไลน์ | จ.บุรีรัมย์

BURIRAM RADIO FM 103 MHz จ.บุรีรัมย์

สถานีวิทยุ บุรีรัมย์ เรดิโอ FM 103 MHz อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ผู้อำนวยการสถานี นายภารเดช คะเชนรัมย์

บ้านกรวดเวิลด์ FM 99.25 MHz จ.บุรีรัมย์

สถานีวิทยุ บ้านกรวดเวิลด์ FM 99.25 MHz อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ผู้อำนวยการสถานี พ.ต.อ.นิยม ไพรสัณฑ์

บ้านใหม่เรดิโอ FM 90.00 MHz จ.บุรีรัมย์

สถานีวิทยุ บ้านใหม่เรดิโอ FM 90.00 MHz อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

ผู้อำนวยการสถานี ว่าที่พันตรี สงวน นนท์ธีระโชติ

FM 106.75 MHz จ.บุรีรัมย์

ออกอากาศจากวัดบ้านปราสาท FM 106.75 MHz อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ผู้อำนวยการสถานี พระครูสาธรรมประสาธน์ (เจ้าคณะอำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์)

คัดชา เรดิโอ FM 103.75 MHz จ.ฉะเชิงเทรา

สถานีวิทยุ คัดชา เรดิโอ FM 103.75 MHz อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้อำนวยการสถานี นายเทวัญ คัดชา

บางแก้วเรดิโอ FM 98.75 Mhz จ.นครปฐม

สถานีวิทยุ บางแก้วเรดิโอ FM 98.75 Mhz อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ผู้อำนวยการสถานี นายทองหยาด หนองผือ

ดีเจ ก้องวรัญญู

สนับสนุนโดย สมุนไพรคาวตองยศสุนทร และ หจก.ยศสุนทรเน็ทเวิร์ค

บริหารงานโดย ดีเจ ก้องวรัญญู