Buriram United PUBG

มาเพื่อเป็นแชมป์! Buriram United PUBG คว้าแชมป์แรกจากรายการ Ramintra64 Tournament รับเงินรางวัลแสนบาท

มาเพื่อเป็นแชมป์! Buriram United PUBG คว้าแชมป์แรกจากรายการ Ramintra64 Tournament รับเงินรางวัลแสนบาท

มาเพื่อแชมป์!! แชมป์แรกของ Buriram United PUBG ในรายการแข่งขัน PUBG “Ramintra64 Tournament” ที่คัดเลือกทีมแข่ง 64 ทีม จนเหลือ 16 ทีมเต็งที่เป็นแนวหน้าของประเทศไทย

 


13 December 2019