เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับ

ชื่อสถานี : BURIRAM RADIO
ความถี่ : FM 103 MHz
สถานที่ตั้ง : ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ความสูงสายอากาศ 60 เมตร
เขตบริการสถานีส่งวิทยุกระจายเสียงอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อสอบถามโทร 09-14866668, 085-8478862


ครอบคลุมพื้นที่ดังนี้

อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน อ.ลำปลายมาศ อ.คู่เมือง อ.เเคนดง อ.สตึก อ.ห้วยราช อ.กระสัง